1. Produkt jest wysyłany na adres wskazany w formularzu. 

2. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wg cennika Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. 

3. Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna ,chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy są jawna ustalane przy składaniu zamówienia. 

4. Wiążąca dla Stron transakcji jest cena widniejąca przy towarze w momencie złożenia zamówienia. 

5. Zamówienia będą przyjmowane do realizacji niezwłocznie , nie później niż w terminie do 4 dni roboczych po złożeniu przez Klienta zamówienia. 

6. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie Sprzedającego poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Nie spisanie protokołu szkody z kurierem uniemożliwi wszczęcie procedury reklamacyjnej , a tym samym zwrotu kosztów. 

7. Klient ma możliwość odbioru osobiście towaru osobiście pod adresem: 

Ul. Bulońska 16/5  

80-288 Gdańsk