Regulamin Sklepu internetowego maskaboutique.pl 

I. Postanowienia ogólne 

Właścicielem sklepu internetowego maskaboutique.pl jest: 

Maska Boutique Katarzyna Masłowska 

Bulońska 28/12 

80-288 Gdańsk 

NIP 9570183338 

Kontakt ze sprzedającym jest możliwy poprzez adres mailowy:kontakt@maskaboutique.pl oraz przez infolinię : 609 13 55 03 (koszt wg stawek operatora) 

II. Objaśnienia 

 Formularz rejestracji-formularz dostępny na stronie sklepu internetowego umożliwiający utworzenie konta Klienta 

Formularz zamówienia-usługa elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia. 

Klient-osoba fizyczna posiadająca pełną ,lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych nie będąca przedsiębiorcą. 

Konto-usługa elektroniczna z przypisanym loginem i hasłem ,w której zapisane są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowym maskaboutique.pl 

Newsletter-usługa elektroniczna świadczona przez sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia otrzymywanie od sprzedawcy informacji o produktach, nowościach i promocjach w sklepie internetowym. 

III. Konto 

1. Do założenia konta niezbędne jest wypełnienie formularza kontaktowego z podaniem danych personalnych Klienta zgodnie z formularzem. 

2. Założenie konta jest dobrowolne  i nieobowiązkowe. 

3. Posiadanie konta daje możliwość sprawdzenia historii zakupów , udział w konkursach, otrzymywanie newsletterów. 

4. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  i Rady UE2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich nieuprawnionych osób trzecich. 

III. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego pod www.maskaboutique.pl 

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem , o  którym mowa w art.8 Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną. 

3. Celem działania sklepu jest sprzedaż detaliczna odzieży damskiej. 

4. Ceny znajdujące się ma stronie sklepu przy produktach są cenami brutto i zawierają23% podatek VAT. Ceny produktów podawane są w PLN i nie zawierają kosztów przesyłki. 

5. Do prawidłowego korzystania ze Sklepu , a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie plików cookies w przeglądarce internetowej . 

6. Korzystanie ze Sklepu oraz dokonywanie zakupów jest równoznaczne z akceptacją w całości poniższego Regulaminu oraz Polityki. 

7. Sprzedający informuje , że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad. Minimalne różnice w odbiorze kolorów produktów mogą wynikać z indywidualnych ustawień sprzętu. Wymiary produktów mogą różnić się nieznacznie od podanych w ofertach ,dopuszczalne jest wahanie +/- 2cm w rozmiarach ubrań. 

8. Wszystkie zdjęcia znajdujące się na stronie Sklepu są własnością Sprzedającego i nie zgadza się on na ich wykorzystywanie bez jego zgody. 

IV. Zawieranie umowy sprzedaży 

1. Istnieją dwie możliwości złożenia zamówienia w sklepie internetowym maskaboutique.pl 

-założenie konta z loginem i hasłem 

-złożenie zamówienia bez konieczności zakładania konta 

W obu przypadkach do złożenia zamówienia jest wymagane wypełnienie formularza zamówienia. 

2. Wypełnienie formularza zamówienia  jednoznaczne jest z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży. 

3. W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie produktu oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia. 

4. Po przyjęciu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez przesłanie Klientowi wiadomości email na adres poczty elektronicznej , który został wskazany przez Klienta do formularza podczas składania zamówienia. 

5. Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy. 

6.Zastrzegamy sobie prawo do nie łączenia kliku zamówień. Po wylogowaniu Klienta z konta zawartość koszyka zostaje automatycznie  opróżniona. 

V. Płatność i dostawa 

1. Produkt jest wysyłany na adres wskazany w formularzu. 

2. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wg cennika Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. 

3. Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna ,chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy są jawna ustalane przy składaniu zamówienia. 

4. Wiążąca dla Stron transakcji jest cena widniejąca przy towarze w momencie złożenia zamówienia. 

5. Zamówienia będą przyjmowane do realizacji niezwłocznie , nie później niż w terminie do 4 dni roboczych po złożeniu przez Klienta zamówienia. 

6. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie Sprzedającego poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Nie spisanie protokołu szkody z kurierem uniemożliwi wszczęcie procedury reklamacyjnej , a tym samym zwrotu kosztów. 

7. Klient ma możliwość odbioru osobiście towaru osobiście pod adresem: 

Ul. Bulońska 16/5  

80-288 Gdańsk 

8. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki to koszt :16 zł. 

Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy za pomocą PayU to koszt :14zł 

Koszty wysyłki zamówienia mogą ulec zmianie 

9. Przelew tradycyjny

Nr konta bankowego

87116022020000000367529328

VI. Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres kontakt@maskaboutique.pl lub Pocztą Polską na adres : Maska Boutique  80-288 Gdańsk u. Bulońska 16/5. 

2. Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać kompletny w stanie nie naruszonym na adres sklepu: Maska Boutique  80-288 Gdańsk ul. Bulońska 16/5 wraz z paragonem i dołączonym protokołem reklamacyjnym. 

3. Ważne. Podstawą do zwrotu lub reklamacji jest paragon. 

4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru na adres firmy. 

5. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji lub zwrotu jest poprawnie wypełniony formularz zwrotu/reklamacji oraz paragon. Przesłanie innego formularza ,lub błędnie wypełnionego może spowodować opóźnienie w rozpatrywaniu reklamacji. 

6. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa , w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej. 

7. Informujemy ,że prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje , jeżeli przedmiotem umowy są rzeczy dostarczone w zabezpieczonym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względów higienicznych, lub zdrowotnych (np. body, bielizna) 

VII. Zwroty i odstąpienie od umowy 

1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość , może w ciągu 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny  i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do sprzedawcy. 

2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta od odstąpienia od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy).Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na numer konta podany w formularzu. 

3. Klient ma obowiązek niezwłocznie , nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy, zwrócić produkt sprzedawcy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu. 

4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania produktu. 

5. Z opisanego wyżej uprawnienia do zwrotu nie mogą skorzystać osoby, które nabywają dany towar w z związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą. 

VIII. Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy obowiązującego prawa. 

2. Sklep maskaboutique.pl realizuje zobowiązania wynikające z RODO/Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 dnia 27kwietnia 2016r. w  szczególności w zakresie przechowywania danych osobowych oraz ich wykorzystywania. 

3. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.