Polityka prywatności sklepu Maska Boutique 

 

Polityka prywatności serwisu www.maskaboutique.pl 

 1. Informacje ogólne Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług sklepu internetowego Maska Boutique.pl . Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO /Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r./ Postawą przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim art. 6 RODO. 

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Maska Boutique Katarzyna Masłowska  z siedzibą w Gdańsku kod pocztowy 80-288 u.Bulońska 28/12 NIP 9570183338 

 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.  

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. 5. Sklep Maska Boutique realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:  

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje  

b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”]. 

 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.  

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego  

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. 

 9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.  

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego sklepu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.  

 11.Klient ma możliwość subskrybowania naszego newslettera poprzez podanie adresu e-mail oraz 

numeru telefonu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji 

handlowych oraz marketingowych drogą mailową. Poprzez newsletter informujemy o naszych 

najnowszych produktach lub promocjach. Klient może w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji 

newslettera klikając link zawarty w otrzymanym newsletterze lub przesyłając wiadomość e-mail na 

adres: kontakt@maskaboutique.pl 

12.Twoje dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom współpracującym ze sklepem Maska 

Boutique w zakresie niezbędnym do świadczenia usług jak na przykład w celu przygotowania 

zamówionego przez Ciebie towaru, przeprowadzenia procesu płatności oraz dostarczania przesyłek. 

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach 

zarobkowych lub marketingowych. Dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej 

 

13.  W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji pod adresem mailowym: kontakt@maskaboutique.pl